slideshow

Vordense Ondernemers Vereniging
info@vov-vorden.nl

Bijzondere leden

Buitengewone leden:
C.S.G. ’t Beeckland Dhr. G. Drenten
Natuurmonumenten Dhr. Harald van den Akker
St.Berend van Hackfort Carmen Rondeel
Stichting Urtica Ed Taylor
Voetbalvereniging Vorden Dhr. Kees Jansen
Cultuurfonds Vorden Mw. G. Schoo
Marktvereniging Vorden Mw. J. J. A. Jimmink-Memelink
Leden van verdienste:
De heer M.A.A. Siemerink
De heer H. Wullink
De heer R. Klein Brinke
Mevr. H.W. (Jet) Jansen-Hazekamp
Mevr. M.A. (Marion) Polman
Ereleden:
De heer H. Barendsen
De heer H .G. Harmsen  Kon.onderscheiden 26/10/2011
De heer W. Polman  Kon.onderscheiden 19/12/2009
De Heer L. Schoolderman