slideshow

Vordense Ondernemers Vereniging
info@vov-vorden.nl

Over de VOV

De VOV behartigt het belang van haar leden door het geven van voorlichting, door behulpzaam te zijn bij de oplossing van eventuele problemen en het leggen en onderhouden van contacten met de Gemeente, overheids- en andere instanties c.q. organisaties. Tevens draagt de VOV uiteraard zorg voor een goede onderlinge verstandhouding van haar leden.
De VOV tracht zoveel mogelijk als een slagvaardige ondernemingsvereniging te functioneren, om zodoende iets voor haar leden te kunnen betekenen, maar ook een niet onbeduidend steentje te kunnen bijdragen aan het welzijn van de totale gemeenschap. Zo speelt ze ook in op de leegstand.

Structuur

De VOV bestaat in 2013 vijfenzestig jaar en is nog steeds levendig, vol animo en enthousiasme. De VOV telt momenteel ruim 110 leden. Het is een gemêleerd gezelschap dat voortkomt uit de secties detailhandel, horeca en handel, industrie, bouw en dienstverlening (HIBD). Ook zijn er leden uit Vierakker en Wichmond (oud-gemeente Vorden). Het Algemeen Bestuur bestaat uit 10 personen, aangevuld met de ambtelijk secretaris.
De VOV informeert over ontwikkelingen en activiteiten. Dit gaat oa via de website, email nieuwsbrieven, (sectie)vergaderingen en er is een telefoonboom in geval van calamiteiten.

Evenementen/activiteiten

De VOV initieert activiteiten en stimuleert ontwikkelingen voor een actief en ondernemend dorp en zet Vorden hiermee op de kaart.
Zo is er oa de Sinterklaasintocht, Sint Nicolaas krasactie, Kerstmarkt, Kerstbomen door het dorp en een grote boom in het centrum, Nacht van de Nacht, Zomerfeesten, ‘Alles de deur uit’ actie.
Dit alles en meer wordt gecoördineerd door commissies waarin diverse leden zitting hebben.