WOZ nieuws

12 maart 2013

Zakelijk lage huurprijs winkelpand drukt WOZ-waarde
Krachtens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt een onroerende zaak gewaardeerd op “de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen”. (meer…)